Skip to main content

Start  Lösningar  Produkter  Support  Om TechPay  Kontakt   
Avtal > Driftsinformation >  
Avtal

Tryck på det dokument du vill ladda ner.

AVTALSBLANKETT FÖR BESTÄLLNING AV TERMINAL

 Avtalsblankett för att hyra terminal
Avtalsblankett för att köpa terminal

ALLMÄNNA VILLKOR

Ladda ner de Allmänna villkoren för hyra av terminal av TechPay.
De Allmänna villkoren godkänner du i samband med att du skriver under Avtalsblanketten.